ISP egzaminy

29.05.2020

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych

 

EGZAMIN 

Proszę o zapoznanie się z  informacjami zamieszczonymi na platformie.