Kierownik wypoczynku

4.12.2019

Kierownik wypoczynku 

 

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

Harmonogram zajęć:
rozpoczęcie - piątek po południu oraz sobota

Czas trwania: 10 godzin.

Cena: 150 zł

 

 

 

Zapisy: http://www.cdun.katowice.zdz.pl/oferta-kursowa-cdun

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania