Kierownik wycieczek szkolnych
26.06.2020 i 27.06.2020

21.05.2020

Kierownik wycieczek szkolnych

 Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych dot. m. in samodzielnego przygotowania dokumentacji i organizacji wycieczki szkolnej oraz sprawowania opieki nad uczestnikami wycieczki.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

 

Harmonogram szkolenia: 26.06.2020 oraz 27.06.2020

piątek po poludniu oraz sobota

Ilość godzin: 10

Cena: 140 zł

 

Zainteresowanych prosimy o zapisy:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

     605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania