Kurs kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży
12.01.2018

10.12.2017

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Kierownik wypoczynku organizowaną przez Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

 

KOSZT: 140 zł
Szkolenie dwudniowe

 

Termin szkolenia:

12.01.2018 od godz. 15.30 oraz 13.01.2018 od godz. 8.30


ZAPISY TRWAJĄ

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).


Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

 

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Zapisy: http://www.cdun.katowice.zdz.pl/oferta-kursowa-cdun

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl