Nowy System informacji Oświatowej
20.09.2020

9.09.2020

Zapraszamy na kurs z zakresu obsługi Nowego Systemu Informacji Oświatowej organizowanego przez Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

 

KOSZT: 300 zł
 

Termin szkolenia: TRWA NABÓR


ZAPISY TRWAJĄ

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).


Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

 

Uczestnik kursu nabędzie wiedzę oraz umiejętności związane z aktualnymi przepisami w zakresie zmodernizowanego SIO oraz jego stosowania, w tym ogólne funkcjonowanie Systemu Informacji Oświatowej, obowiązki i odpowiedzialność dyrektora za sprawozdania, kontrola poprawności wprowadzania danych do sprawozdania.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Zapisy: http://www.cdun.katowice.zdz.pl/oferta-kursowa-cdun

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl