Kurs kierownik wypoczynku
26 i 27.06.2020

17.06.2020

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Kierownik wypoczynku organizowaną przez Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

 

KOSZT: 150 zł
 

Termin szkolenia: 26.06.2020 w godz 15.30 -18.10 oraz 27.06.2020 w godz. 9.00-15.00

 

ZAPISY TRWAJĄ

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).


Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

 

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Zapisy: http://www.cdun.katowice.zdz.pl/oferta-kursowa-cdun

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

     605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania