Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzenia oświatą

5.12.2019

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzenia oświatą

Cel kursu: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą / placówką oświatową, uwzględniające koncepcję przywództwa edukacyjnego.
Program kursu jest zgodny w wytycznymi.

Kurs organizowany jest za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Warunki uczestnictwa:
- dyplom ukończenia studiów wyższych,

- uprawnienia pedagogiczne,

- potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Uyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje stwarzają możliwość do ubiegania się i zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Harmonogram zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Czas trwania: 250 godzin, nie krócej niż 9 miesięcy.

Cena: 1800 zł

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania