Ochrona zdrowia psychicznego
TRWA NABÓR

7.07.2021

Termin kursu: webinaria są prowadzone po zebraniu min. 10 osobowej grupy.

 

Cena: 150 zł

Ilość godzin: 6

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony zdrowia psychicznego u uczniów w różnych sytuacjach. Wiedza zawarta w kursie skupia się na omówieniu odpowiednich metod i/lub postępowaniu w sytuacjach trudnych. Omawiany materiał odnosi się do obecnej sytuacji pandemicznej, w której zachowanie prawidłowej równowagi psychicznej jest bardzo cenne. 

 

Wymagania :
- brak.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

 

 ZAPISY TRWAJĄ

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3

tel. 32/603-77-26