Oferta na rok 2020/2021

30.09.2020

 

Jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli istniejącą na rynku edukacyjnym od 19 lat.

Współpracujemy z trenerami, mediatorami sądowymi, metodykami, doradcami metodycznymi, konsultantami, terapeutami oraz nauczycielami i dyrektorami.

 

Przykładowe tematy szkoleń cieszące się największym zainteresowaniem:

Sposoby postępowania wobec uczniów przewlekle chorych lub niepełnosprawnych.

Bezpieczeństwo w szkole – jak działać w sytuacji zagrożenia. 

Zagrożenia w internecie –  jak radzić  sobie z cyberprzemocą.

Kształtowanie podstawy odpowiedzialności. 

Nauczanie zdalne. 

Tworzenie lekcji z wykorzystaniem metod aktywnych i motywujących do nauki.

Metodyka nauczania zdalnego. 

Proces edukacyjny, jako efekt współdziałania nauczycieli.

Nauczyciel empatyczny, kompetentny, wymagający - takiemu zawsze zaufam.

Współczesna wiedza o przestrzeni szkolnej sprzyjającej procesowi edukacji.

Dzieci z zaburzeniami odżywiania. Jak rozpoznać chorobę i pomóc rodzinie wspólnie przetrwać trudny czas?

Metody aktywizujące w procesie nauczania. Ochrona przeciwpożarowa. Studium przypadków. 

 Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2

biuro czynne: poniedziałek –  piątek 7.00-15.00

tel. kom. 605 762 860, tel. 032 603 77  26

e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

strona: www.cdun.katowice.zdz.pl

zaprasza na kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje.

Oferta kursów doskonalących i szkoleń.