Oferta szkoleniowa na rok 2019/2020

16.01.2019

 

Jesteśmy akredytowaną placówką doskonalenia nauczycieli istniejącą na rynku edukacyjnym od 18 lat.

Współpracujemy z trenerami, mediatorami sądowymi, metodykami, doradcami metodycznymi, konsultantami, terapeutami oraz nauczycielami
i dyrektorami.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, ul. Krasińskiego 2

biuro czynne: poniedziałek –  piątek 7.00-15.00

tel. kom. 605 762 860, tel. 032 603 77  26

e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

strona: www.cdun.katowice.zdz.pl

zaprasza na kursy, szkolenia, warsztaty i konferencje.

Oferta kursów doskonalących i szkoleń.