Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Pierwsza pomoc przedmedyczna
TRWA NABÓR

19.08.2019

Zapraszamy na szkolenie otwarte z tematyki pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach. 

Pracujemy na sprzęcie szkoleniowym najwyższej jakości. fantomy Laerdal, Brayden, Simulaids, defibrylatory, sztuczne rany i kamizelki ACT Fast do udrażniania dróg oddechowych.

Tematyka zajęć:

Akty prawne odnoszące się do obowiązku udzielania pierwszej pomocy.
Bezpieczeństwo ratownika na miejscu wypadku.
Wstępne badanie poszkodowanego – ocena funkcji życiowych.
Reanimacja krążeniowo-oddechowa u osoby dorosłej.
Reanimacja krążeniowo-oddechowa u dziecka.
Reanimacja krążeniowo-oddechowa u noworodka.
Zastosowanie automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Ułożenie w pozycji bocznej ustalonej.
Mechanizmy powstawania ran i zasady postępowania z osobami zranionymi.
Sposoby opatrywania ran (otarcie, rana cięta, rana szarpana, rana kłuta, rana z ciałem obcym, amputacja kończynowa, pogryzienia i pokąsania, poparzenia termiczne i chemiczne, odmrożenia.
Upadki z wysokości – urazy czaszkowo-mózgowe.
Urazy klatki piersiowej i brzucha.
Złamania, urazy stawów.
Wstrząs.
Epilepsja.
Apteczka pierwszej pomocy.

 

Termin: TRWA NABÓR
Miejsce: Katowice ul. Krasińskiego 2 

 

Zapraszamy na profesjonalne szkolenia pierwszej pomocy!

 

Zapisy

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl