Warsztaty dla nauczycieli z prowadzenia doradztwa zawodowego
Trwa nabór

25.09.2019

Zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli z prowadzenia zajęć w ramach doradztwa zawodowego.

Przygotowanie merytoryczne i metodyczne dla nauczycieli do wykonywania zadań doradcy zawodowego poprzez pogłębienie interdyscyplinarnej i specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Tematyczne warsztaty dla nauczycieli doradców zawodowych z zakresu:

 tworzenia dokumentów aplikacyjnych,

 metod poszukiwania pracy,

 zachowania się podczas rozmowy rekrutacyjnej,

 prowadzenia rozmowy z uczniem/ klientem

oraz z wieloma innymi ważnymi aspektami niezbędnymi w pracy doradcy zawodowego. 

 

 

Zapisz się już dzisiaj 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl