Praca z uczniem trudnym i niezmotywowanym
TRWA NABÓR

11.01.2021

Termin kursu: na biezaco, kurs odbywa się na platfornie e-learningowej oraz/lub jako webinatium (webinaria są prowadzone po zebraniu min. 7 osobowej grupy).

 

Cena: 150 zł

Ilość godzin: 5

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z uczniem trudnym i niezmotywowanym lub sprawiającym problemy edukacyjne. Wiedza zawarta w kursie skupia się na przedstawieniu, dobraniu i przeanalizowani odpowiednich metod nauczania i pracy z uczniem trudnym i niezmotywowanym. 

 

Wymagania :
- brak.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

 

 ZAPISY TRWAJĄ

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3

tel. 32/603-77-26