Programowanie komputerowe dla nauczycieli informatyki 22.05.2018

9.05.2018

Zapraszamy na kurs "Programowanie komputerowe dla nauczycieli informatyki"

Zapisy trwają do 18 maja 2018r.

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).

Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

Termin realizacji: 22 maja 2018r.

Cena: 120 zł/uczestnik

Liczba godzin: 5 

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności określonych w nowej podstawie programowej dla nauczycieli przedmiotów informatycznych. Kurs jest dostępny w trzech wariantach:

1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka dla nauczycieli I etapu edukacyjnego, klasy 1-3 (edukacja wczesnoszkolna)

2. Podstawa programowa przedmiotu informatyka dla nauczycieli II etapu edukacyjnego, klasy 4-8 (min. rozwiązywanie problemów w postaci liniowej oraz drzewa, proste algorytmy)

3. Etap edukacyjny informatyka klasy 7-8 (m.in. chmura)

Zapisy w CDUN w Katowicach