Specjalna oferta szkoleń dla nauczycieli

5.02.2018

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach jest akredytowaną niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli.

Akredytacja przyznana przez Śląskiego Kuratora Oświaty
nr RE-KS.5470.4.2014 z dnia 15.04.2015 r.

Zapraszamy na:

 • kursy doskonalące oraz realizujące podstawowe kierunki polityki oświatowej na bieżący rok szkolny

 • kursy kwalifikacyjne i nadające uprawnienia,

 • szkolenia  rad pedagogicznych,

 • warsztaty, seminaria i konferencje metodyczne.

Nasza oferta jest skierowana do nauczycieli i pracowników oświaty, którym proponujemy szeroki pakiet kursów, szkoleń, konferencji i warsztatów o różnorodnej tematyce, m.in.:

 • mediacje i negocjacje w praktyce szkolnej

 • metodyka nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych

 • multimedia w nauczaniu

 • praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • bezpieczeństwo w internecie

 • socjoterapia, psychoterapia

 • szkolenia miękkie

 • szkolenia interpersonalne

 • prawo oświatowe

 • andragogika, coaching, tutoring

 • neurodydaktyka

 • i wiele innych tematów według indywidualnych potrzeb zleceniodawców

Kursy kwalifikacyjne:

 • Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 • Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 • Organizacja i zarządzanie oświatą

 • Pedagogiczno-metodyczny dla nauczycieli języków obcych

 • Metodyka nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczania zintegrowanego i wczesnoszkolnego 

Oferujemy:

 • Komfortowy nowocześnie wyposażony budynek w centrum miasta

 • Przyjazną i twórczą atmosferę

 • Promocje dla zleceniodawców

 • Możliwość organizacji szkoleń na terenie całego kraju w naszych ośrodkach

 • Szkolenie w nowoczesnym Centrum Kompetencji w Katowicach z zakresu pneumatyki, hydrauliki, automatyki i robotyki

Pełna oferta Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach