Szkolenie specjalistyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

4.12.2019

Szkolenie specjalistyczne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Cel kursu:

Nabycie umiejętności ratowniczych oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzone jest zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132) oraz Ramowym programem i planem szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

Warunki uczestnictwa:
-dyplom ukończenia studiów wyższych,

- uprawnienia pedagogiczne,

-potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

 

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  w tym w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z Załącznikiem  nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139 poz. 1132).
*Uwaga: zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Harmonogram zajęć:
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Czas trwania: 30 godzin.

Cena: 650 zł

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania