Wychowawca wypoczynku
od 06.07.2020

29.06.2020

Wychowawca wypoczynku

 

Termin kursu: 6,7,8,9,10 lipiec 2020 

Cena 250 zł

Ilość godzin: 36

 

Szczegółowy terminarz:

6.07.2020 w godz. 15.00-20.15

7.07.2020 w godz. 15.00 - 20.15

8.07.2020 w godz. 15.00 - 20.15

9.07.2020 w godz. 15.00 - 20.15

10.07.2020 w godz. 14.15 - 20.15

 

 

 

ZAPISY TRWAJĄ

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).

Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej średnie.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, parter, pokój 3

     605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania