Wychowawca wypoczynku

4.12.2019

Wychowawca wypoczynku

 

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowazenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

 

Kurs jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

 

Wymagania stawiane kandydatom:

- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej średnie.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Harmonogram zajęć:
rozpoczęcie - piątek po południu oraz dwa weekendy (sobota i niedziela)

Czas trwania: 36 godzin.

Cena: 250 zł

 

 

 

Zapisy: http://www.cdun.katowice.zdz.pl/oferta-kursowa-cdun

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania