Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
12.01.2018

11.12.2017

Zapraszamy serdecznie na kurs "Wychowawca wypoczynku" organizowany przez Cetrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach.

 

Koszt: 230 zł

Liczba godzin: 36 h,

 

Termin szkolenia: 12.01.2017 od godz. 15.30 oraz 13.01.2018, 14.01.2018, 20.01.2018, 21.012018 od godz. 8.30

 

ZAPISY TRWAJĄ

(konieczne jest złożenie dokumentów w CDUN w Katowicach).

Warunkiem rozpoczęcie kursu jest zebranie się grupy słuchaczy.

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami wychowawcy, a w szczególności: ze sposobami organizacji zajęc; zasadami bezpieczeństwa uczestników grupy; wymogami dotyczącymi sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, a także prowadzenia dokumentacji pracy wychowawcy; sposobami prowadzenia innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku; sposobami opracowywania planów pracy wychowawczej grupy; zapoznaniem się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku.

Wymagania stawiane kandydatom:
- ukończone 18 lat;
- wykształcenie co najmniej średnie.

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, parter, pokój 3

tel. 32 603 77 26, 605 762 860