Zagrożenia w internecie - Cyberprzemoc
Trwa nabór

14.07.2017

Zapraszamy do współpracy w ramach szkoleń i warsztatów z zakresu zagrożeń w internecie.

Oferujemy szkolenia Rad Pedagogicznych oraz warsztaty dla rodziców i uczniów.

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych:

Cyberprzemoc - uczeń w matni sieci

Cel szkolenia: Głównym celem szkolenia jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy (również w odniesieniu do badań). Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu prawidłowej konwersacji ze sprawcą, ofiarą lub świadkami cyberprzemocy. Przeanalizowanie powstałej sytuacji  bądź potencjalnych zagrożeń z klasą. Działania profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole. Stosowanie procedur reagowania na cyberprzemoc w szkole.

 

Warsztaty dla rodziców:

Współczesne zagrożenia: Cyberprzemoc - warsztaty dla rodziców

Cel warsztatów: Głównym celem jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy.Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę z zagrożeń i pułapek jakie mogą czekać na ich dzieci w internecie. Zostaną omówione symptomy uzależnienia od intenetu oraz zagadnienia jaki niosą za sobą hejt i stalking. Przedstawione będą  aspekty prawne odpowiedzialności dorosłych i młodzieży. Przedstawienie sposobów i metod zabezpieczeń w sieci. Zajęcia w zależności od potrzeb będą prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów.

Warsztaty dla uczniów:

Współczesne zagrożenia: Cyberprzemoc - warsztaty dla uczniów

Cel warsztatów: Głównym celem jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy. Uczestnicy warsztatów nabędą wiedzę z zagrożeń i pułapek jakie mogą czekać na nich w internecie. Zostaną omówione symptomy uzależnienia od intenetu oraz zagadnienia jaki niosą za sobą hejt i stalking. Przedstawione będą  aspekty prawne odpowiedzialności dorosłych i młodzieży. Zajęcia w zależności od potrzeb będą prowadzone przez doświadczonych psychologów i pedagogów.

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26 lub 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl