Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

4.12.2019

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Informacje o kursie: Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz praktyki metodycznej. Kursy organizowane są w formie stacjonarnej i e-learningowej. Czas trwania kursu to 48h dydaktycznych oraz egzamin końcowy.

Spotkania stacjonarne zaplanowane są: w dniu rozpoczecia kursu, na dwa tygodnie przed zakończeniem kursu oraz w dniu zakończenia kursu. Natomiast pozostała część kursu odbywa się poprzez platformę e-learningową (dostęp do materiałów szkolenia, przekazywanie wcześniej określonych prac, poszczególne zaliczenia materiału, forum dyskusyjne z prowadzącymi zajęcia). Dwa ostatnie zajęcia mają charakter praktyki pedagogicznej- zajęcia stacjonarne w ośrodku.

Zaliczenie kursu przewiduje wykonywanie na bieżąco prac zleconych przez prowadzących zajęcia na platformie, udzielanie się w debatach na forum, pomyślne zaliczenie testu końcowego - egzaminu oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z praktyki pedagogicznej.

Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który uprawnia go do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Szkolenie rozpoczynamy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

 

Nasz program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Harmonogram zajęć:
forma stacjonarna i e-learningowa

Czas trwania: 48 godzin.

Cena: 750 zł (dla grup zorganizowanych proponujemy rabat w wysokości 50zł/os)

Zapisz się już dziś.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania