Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
21.10.2021

6.10.2021

Zapraszamy do zapisów na kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

  • Termin rozpoczęcia: 21.10.2021

  • Czas trwania: 48 godz. (forma łączona stacjonarna/zdalna oraz e-learningowa)

  • Cena szkolenia wynosi 750 zł, natomiast dla grup zorganizowanych proponujemy rabat w wysokości 50zł/os.

  • Szkolenie rozpoczynamy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Informacje o kursie:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych. Kursy organizowane są w formie e-learningowej.
Czas trwania kursu to 48h dydaktycznych oraz egzamin końcowy.

Spotkania stacjonarne/zdalne zaplanowane są:

  • w dniu rozpoczecia kursu,

  • ok. tygodnia przed zakończeniem kursu

  • oraz w dniu zakończenia kursu.

Pozostała część kursu odbywa się poprzez platformę e-learningową (dostęp do materiałów szkolenia, przekazywanie wcześniej określonych prac, poszczególne zaliczenia materiału, forum dyskusyjne z prowadzącymi zajęcia). Dwa ostatnie zajęcia mają charakter praktyki pedagogicznej- zajęcia stacjonarne w ośrodku.

Egzamin i zaliczenie kursu

Zaliczenie kursu przewiduje wykonywanie na bieżąco prac zleconych przez prowadzących zajęcia na platformie, udzielanie się w debatach na forum, pomyślne zaliczenie testu końcowego - egzaminu oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z praktyki pedagogicznej.

Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który uprawnia go do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Nasz program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Zapisz się już dziś.

 

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania