Zmiany w Prawie oświatowym
TRWA NABÓR

11.09.2019

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą najnowszą ofertą, która odnosi się do wprowadzanych zmian w prawie oświatowym oraz ustawie o ssytemie oświaty które weszły w życie od 2019r. 

Zmiany w prawie oświatowym są nastawione głównie na odbudowę  prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce. 

Kurs Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie skierowane do dyrektorów szkół

Informacje o kursie:

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian wprowadzonych w prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty oraz innych przepisach dotyczących szkół.  Kompleksowe szkolenie w zakresie nowelizacji przepisów. 

Czas trwania: 6h                            Cena: 195 zł/os.

Kurs Zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy - szkolenie skierowane do nauczycieli i rad pedagogicznych

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian wprowadzonych w prawie oświatowym, ustawie o systemie oświaty oraz innych przepisach dotyczących szkół.  Kompleksowe szkolenie w zakresie nowelizacji przepisów dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli, uprawnień oraz najistotniejszych kwestnii związanych z praca nauczyciela. 

Czas trwania: 6h

Ceny są uzależnione od ilości osób na szkoleniu

2000 zł/ grupa do 20 osób; 2750 zł/ grupa powyżej 25 osób

 

Zmiany wchodzą w życie już od 2019r.

Zapisz sie już dzisiaj. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl