Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Kurs kwalifikacyjny "Zarządzanie w oświacie"
Trwa nabór

4.08.2022

Zapraszamy na kwalifikacyjny kurs  kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej "Zarządzanie w oświacie".

Adresaci: Kurs dla nauczycieli przedszkoli, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych, którzy mają wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

 

Liczba godzin: 210 h

Termin rozpoczęcia: 22.10.2022r.

Realizacja zajęć: soboty i niedziele.

 

Kwalifikacje: Uprawnienia do ubiegania się o stanowisko dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych (możliwość przystąpienia do konkursu). Absolwenci otrzymują Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537, z późn. zm.)

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą.

Program obejmuje następujące moduły:

  • Przywództwo edukacyjne w szkole;

  • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

  • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;

  • zarządzanie zasobami ludzkimi;

  • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

  • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

a ponadto zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

 

Zapisy on-line

 

      605 762 860  cdun@zdz.katowice.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania