Kierownik wypoczynku
25.06.2021

31.05.2021

Kierownik wypoczynku 

 

Celem kursu jest przygotowanie do pracy na stanowisku kierownika w placówce wypoczynku młodzieży poprzez zapoznanie z obowiązkami kierownika, a w szczególności z przepisami dotyczącymi kierowaniem placówką wypoczynku, przepisami związanymi z bezpieczeństwem życia i zdrowia uczestników wypoczynku i pracowników placówki, prowadzeniem dokumentacji pracy placówki, wykonywaniem czynności planowani, kontroli i nadzoru. Od kandydatów wymaga się 3 letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej.

Program kursu jest zgodny z obowiązującymi przepisami. 

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

Harmonogram zajęć:

25.06.2021 (zajęcia stacjonarne w reżimie sanitarnym, w godz. 15.15-18.00)

26.06.2021 (zajęcia on line, w godz. 8.30-15.00)

Czas trwania: 10 godzin.

Cena: 150 zł

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona, a zgłoszenia są przyjmowane są w CDUN do 22.06.2021r.

 

 

 Zapisz się

 

Na szkolenie zostaną zapisane tylko te osoby, które przekażą do CDUN w Katowicach kartę suchacza oraz umowę w oryginale. 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

 

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania