Akredytacja ZDZ CDUN Katowice

Decyzją  Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 05.08.2020r. (pismo WE-DN.5470.1.8.2020)

ponownie została przyznana

AKREDYTACJA placówce doskonalenia nauczycieli o nazwie: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycieli w Katowicach

 

 

 

Informacje o wcześniejszej akredytacji:

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.04.2015 r. (pismo RE-KS.5470.4.2014)

została przyznana

AKREDYTACJA placówce

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA W AKREDYTOWANEJ PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:)