KURSY E-LEARNINGOWE
WEBINARIA
NAUKA Z DOMU

29.06.2020

Oferta szkoleń e-learningowych:

Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacja

Metodyka prowadzenia zajęć dydaktycznych

Praca z uczniem trudnym i niezmotywowanym

Planowanie kariery - rynek pracy

Planowanie kariery - dokumenty aplikacyjne

Metodyka prowadzenia zajęć na odległość

 

Pełna oferta kursowa 

 

Kursy realizowane są również w formie webinariów. 

 

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

     605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

tel. stacjonarny: 32 603 77 26