Doradztwo metodyczne

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich współpracuje z grupą konsultantów przedmiotowych i doradców.

Świadczymy usługi:

  •  w ramach doradztwa metodycznego i zawodowego, 
  •  szkoleń metodycznych dla nauczycieli
  •  szkoleń Rad Pedagogicznych
  •  doradztwa personalnego i zawodowego dla nauczycieli. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!