Projekty

Projekt: Nauczyciel-praktyka-kształcenie zawodowe

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Projekt realizowany w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Poddziałanie 3.4.3 .

Projekt był skierowany do nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, zatrudnionych na terenie woj. śląskiego, uczących w następujących zawodach:

  • technik mechanik
  • technik pojazdów samochodowych
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik handlowiec
  • sprzedawca

Celem głównym projektu było zdobycie wiedzy praktycznej w firmach i zakładach pracy, a tym samym zwiększenie skuteczności procesu nauczania przedmiotów zawodowych i dostosowanie go do wymogów współczesnego rynku pracy poprzez uczestnictwo 120 nauczycieli i instruktorów w dwutygodniowych praktykach organizowanych (według opracowanego i stale doskonalonego programu) w 36 przedsiębiorstwach na terenie woj. śląskiego .

 

Kontakt nauczycieli z praktyką w przedsiębiorstwach przyczynił się do podniesienia ich kompetencji zawodowych, a zdobyte w ten sposób doświadczenia umożliwiły wypracowanie dobrych rozwiązań łączenia kształcenia teoretycznego z praktyką, w kontekście ich wykorzystania i zastosowania w szkole.

BIURO PROJEKTU
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach,
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel. 32 603 77 26, e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Produkty wytworzone w ramach niniejszego projektu są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji pod adresem: www.zasobyip2.ore.edu.pl

Więcej o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na stronie www.efs.gov.pl

Spotkanie zespołu ds. merytorycznego opracowania, konsultowania
i korygowania programu praktyk – projekt „Nauczyciel-praktyka-kształcenie zawodowe”