Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

Nazwa kursu:

Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki specjalnej dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

 

Liczba godzin: 150

Świadectwo: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego

Program: Ramowy Program MEN, Warszawa, lipiec 1994r.

 

Opis kursu:

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach.

Celem kursu jest wyposażenie zainteresowanych nauczycieli w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

Ramowy rozkład:

 

Blok tematyczny

Liczba godzin wykładów

Liczba godzin ćwiczeń/laboratoriów

Razem

Uwagi

1

Pedagogika specjalna

30

5

35

E+P

2

Oligofrenopedagogika

20

10

30

P

3

Podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji

20

5

25

E

4

Ortodydaktyka szkoły zawodowej

10

35

45

E+P

5

Warsztaty umiejętności interpersonalnych

-

15

15

 

Razem:

80

70

150

3E+3P

 

Cena kursu: 1500zł/os.

Rozpoczęcie: sprawdź

Otwarcie grupy po zebraniu min. 10 osób zainteresowanych.

 

Wymagane dokumnety:

- zaświadczenie o zatrudnieniu,

- cv,

- dokumnety potwierdzające kwalifikacje,

- karta sluchacza.

 

Prosimy o zapisy przez stronę, mailowo lub telefonicznie.

Pliki do pobrania