Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu 150 godz.

6.11.2023

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Wymagania od kandydatów na kurs:

  • świadectwo dojrzałości  i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać

lub

  • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać

Kurs jest przeznaczony również dla osób szkolących ratowników wodnych (Pismo MSW nr DRiOL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014)

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 

Informacja o kursie:

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

  • Ilość godzin: 150
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
  • Kurs będzie się odbywał stacjonarnie.
  • Dodatkowo uczestnicy kursu będą mogli korzystać z platformy edukacyjnej, na której będą dostępne wszystkie niezbędne do realizacji kursu materiały. 

Kurs jest skierowany do nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają uprawnień pedagogicznych oraz osób które chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu. Uzyskane przygotowanie pedagogiczne stwarza możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach branżowych II stopnia i szkołach policealnych.

  • Kurs jest organizowany za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.
  • Absolwenci uzyskują świadectwo kursu kwalifikacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  

Jako akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli możemy przeprowadzać kursy kwalifikacyjne.  

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Zapisz się już dziś!

    605 762 860
 cdun@zdz.katowice.pl

 

Zapraszamy na nasz kanał na YOUTUBE:

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
tel. 32 603 77 26
kom. 605 762 860
cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania