Zapisy na studia podyplomowe
Trwa nabór

11.10.2022

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.

Nabór trwa 

Studia realizowane są w formie zdalnej (dla studentów ISP w 2021 roku organizowane są bezpłatne szkolenia indywidualne oraz wsparcie z platformy e-learningowej). 

Szczególnie polecamy:

Andragogikę

Doradztwo zawodowe

Logopedię

Przygotowanie pedagogiczne

W ofercie również:

 Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

 Integracja sensoryczna

 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 Edukacja włączająca

 Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

 Socjoterapia

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

 Biologia w szkole

 Chemia w szkole

 Wiedza o społeczeństwie

 Fizyka w szkole

 Historia w szkole

 Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

...i wiele innych 

 

Pełny wykaz kierunków wraz z cennikiem znajduje się w plikach do pobrania.

 

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Procedura rekrutacji znajduje się w plikach do pobrania. 

Pliki do pobrania