Zapisy na studia podyplomowe
Trwa nabór

8.02.2024

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.

Nabór trwa 

Studia realizowane są w formie zdalnej.


 

WYKAZ KIERUNKÓW PEDAGOGICZNYCH:

 

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Biologia w szkole

Biznes i zarządzanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy w w szkole

Chemia w szkole

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. angielski

Dydaktyka i metodyka języka obcego - j. niemiecki

Edukacja dla bezpieczeństwa z przysposobieniem obronnym

Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Edukacja włączająca

Etyka w szkole

Filozofia w szkole

Fizyka w szkole

Geografia w szkole

Historia i teraźniejszość

Historia w szkole

Informatyka z programowaniem w szkole

Integracja sensoryczna

Język polski w szkole

Logistyka w szkole

Logopedia

Logopedia kliniczna

Matematyka w szkole

Muzyka w szkole

Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego

Pedagogika leczniczo-terapeutyczna

Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)

Pedagogika korekcyjna z integracją sensoryczną

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

Profilaktyka i terapia uzależnień

Przedsiębiorczość w szkole

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych

Przyroda w szkole

Rytmika, logorytmika i gimnastyka z elementami tańca w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Socjoterapia

Technika w szkole

Terapia rodzin

Trener umiejętności społecznych

Trener w oświacie

Wczesne nauczanie języków obcych - język angielski

Wczesne nauczanie języków obcych - język niemiecki

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z integracją sensoryczną

Wiedza o społeczeństwie

Wychowanie do życia w rodzinie

Wychowanie fizyczne w szkole

Zarządzanie w oświacie

 

WYKAZ POZOSTAŁYCH KIERUNKÓW:

 

Administracja publiczna

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

Dietetyka i poradnictwo żywieniowe

Higiena i epidemiologia w profilaktyce i promocji zdrowia

Logistyka

Metodyka i metodologia pracy socjalnej

Ochrona środowiska

Rolnictwo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie w biznesie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

 

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

 

Pliki do pobrania