Akredytacja ZDZ CDUN Katowice

Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 15.04.2015r. (pismo RE.-KS.5470.4.2014)

została przyznana

AKREDYTACJA placówce

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicack

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

 

 

ZAPRASZAMY NA KURSY I SZKOLENIA W AKREDYTOWANEJ PLACÓWCE DOSKONALENIA NAUCZYCIELI:)