Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Aktualności

Metodyka nauczania programowania i robotyki
Trwa nabór

5.08.2020

Metodyka nauczania programowania i robotyki

Czytaj dalej »

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

5.08.2020

Czytaj dalej »

METODYKA PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
TRWA NABÓR

5.08.2020

Czytaj dalej »

Pozostałe Aktualności

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
03.09.2020
kurs e-learningowy

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
03.09.2020
kurs e-learningowy

5.08.2020