Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
07.06.2024

8.05.2024

Zapraszamy do zapisów na kurs pedagogiczny dla instruktora praktycznej nauki zawodu.

  • Termin rozpoczęcia: 07.06.2024

  • Czas trwania: 48 godz. (forma łączona stacjonarna/zdalna oraz e - learningowa)

  • Cena szkolenia wynosi 750 zł, natomiast dla grup zorganizowanych proponujemy rabat w wysokości 50 zł/os.

  • Szkolenie rozpoczynamy po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Informacje o kursie:

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki oraz umiejętności dydaktycznych. Kursy organizowane są w formie łączonej stacjonarnej/zdalnej oraz e - learning (informacje o konkretnym kursie otrzymają Państwo w placówce).


Czas trwania kursu to 48 h dydaktycznych oraz egzamin końcowy.

 

Kursu odbywa się poprzez platformę e-learningową (dostęp do materiałów szkolenia, przekazywanie wcześniej określonych prac, poszczególne zaliczenia materiału, forum dyskusyjne z prowadzącymi zajęcia) oraz trzy spotkania z wykładowcą. Dwa ostatnie zajęcia mają charakter praktyki pedagogicznej.  Zajęcia odbywają się stacjonarnie w ośrodku lub zdalnie.

Egzamin i zaliczenie kursu

Zaliczenie kursu przewiduje wykonywanie na bieżąco prac zleconych przez prowadzących zajęcia na platformie, udzielanie się w debatach na forum, pomyślne zaliczenie testu końcowego egzaminu oraz przygotowanie i przeprowadzenie zajęć z praktyki pedagogicznej.

Po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym kursant uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, który uprawnia go do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Nasz program kursu został zatwierdzony przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

 

Zapisy on-line

 

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania