Doradztwo metodyczne

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich współpracuje z grupą konsultantów przedmiotowych i doradców.

Świadczymy usługi:

- w ramach doradztwa metodycznego i zawodowego, 

- szkoleń metodycznych dla nauczycieli

- szkoleń Rad Pedagogicznych

- doradztwa personalnego i zawodowego dla nauczycieli. 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!!!