Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
22.02.2020

20.01.2020

Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

 

Wymagania od kandydatów na kurs:

Świadectwo dojrzałości  i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać. 

Kurs jest przeznaczony również dla osób szkolących ratowników wodnych (Pismo MSW nr DRiOL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014)

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy. 

 

Informacja o kursie:

Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Termin rozpoczęcia kursu: 22.02.2020

Ilość godzin: 150

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele. 

 

Kurs jest skierowany do nauczycieli praktycznej nauki zawodu, którzy nie posiadają uprawnień pedagogicznych oraz osób które chcą uzyskać uprawnienia pedagogiczne do nauczania praktycznej nauki zawodu. Uzyskane przygotowanie pedagogiczne stwarza możliwość zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej, branżowych szkołach I stopnia, technikach, szkołach branżowych II stopnia i szkołach policealnych.

Kurs jest organizowany za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci uzyskują świadectwo kursu kwalifikacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  

 

 

Zapisz się już dziś!

 

Więcej informacji o kursie tutaj

 

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
tel. 32 603 77 26
kom. 605 762 860
cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania