Planowanie kariery - rynek pracy
kurs e-learningowy

19.04.2020

Planowanie kariery - rynek pracy

 

Termin kursu: na biezaco, kurs odbywa się na platfornie e-learningowej.

Cena: 150 zł

Ilość godzin: 5

 

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli - doradców zawodowych i osób zainteresowanych planowaniem własnej kariery i świadomym działaniem w zakresie podejmowanych działań. Wiedza zawarta w kursie Planowanie Kariery - rynek pracy skupia się na podstawowych założeniach pomocnych w zapoznaniu się z mechanizmami rynku pracy w odniesieniu do poszukiwania pracy.  

Wymagania :
- brak.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie – druk MEN potwierdzające ukończenie szkolenia.

 

 ZAPISY TRWAJĄ

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3

tel. 32/603-77-26