Oferta kursowa - cdun

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Zmiany w finansowaniu zadań oświatowych Uczestnicy kursu nabędą wiedzę z zakresu zmian w finansowaniu zadań oświatowych, dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej, dotowania z budżetów samorządów placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych oraz finansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 3 195 zł TRWA NABÓR
Podstawy wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy Celem kursu jest przygotowanie jego uczestników do zgodnego z prawem zarządzania placówkami oświatowymi, a także zapoznanie się z nowelizacją przepisów prawnych z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy. 8 80 zł TRWA NABÓR
Pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego
Uzyskanie przygotowania pedagogicznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określania szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli 150 1 500 zł TRWA NABÓR
Emisja głosu

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Doskonalenie umiejętności zawodowych, poprzez wykonywanie ćwiczeń głosowych usprawniających pracę nauczyciela/wykładowcy itp. 5 140 zł TRWA NABÓR
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z zakresu m.in. zagrożeń cywilizacyjnych i uzależnień, w tym umiejętnego rozpoznawania ich symptomów oraz profilaktyki w tym zakresie, a także pracy z dziećmi w rodzinie zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczesnej cywilizacji. 18 180 zł TRWA NABÓR
Edukacja dorosłych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Poszerzenie wiedzy z zakresu procesów kształcenia ustawicznego i dydaktyki dorosłych. Rozwijanie podstawowych kompetencji pedagogicznych w zakresie organizowania i prowadzenia edukacji ustawicznej, diagnozowania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych osób dorosłych. Planowanie procesu dydaktycznego w kształceniu dorosłych na odległość. Zwiększenie umiejętności prowadzenia grupy dorosłych. Zapoznanie z najnowszymi metodami kształcenia dorosłych. 64 700 zł TRWA NABÓR
Gimnastyka umysłu - metody skutecznego i szybkiego zapamiętywania Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z procesami szybkiego przyswojenia wiedzy z zastosowaniem mnemotechnik. Uczestnicy kursu podczas zajęć wykonują szereg ćwiczeń oraz biorą udział w zabawach dydaktycznych, które pomogą im opanować umiejętności szybkiego uczenia się i efektywnego zapamiętywania.
7 70 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej

Sposób zakończenia kursu:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego-podstawa prawna: rozporządzenie MENiS z dnia 23 kwietnia 2003 roku. Dz.U. nr 84, poz. 779.
Program Ramowy Ministerstwa Edukacji Narodowej - Warszawa, sierpień 1999 rok. 210 1 400 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
Cel edukacyjny:
Uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy na temat zmian w przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w 2018 r. i nowych obowiązkach wynikających z tych przepisów, w szczególności dotyczących:
- zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych w odniesieniu do aspektów prawnych
- nowych obowiązków administratora danych osobowych
- konsekwencji naruszenia ochrony danych osobowych
- możliwości i sposobów poprawy bezpieczeństwa danych osobowych
6 300 zł TRWA NABÓR
Obsługa tablicy multimedialnej

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Nabycie umiejętności w wykorzystaniu tablicy interaktywnej w procesachadydaktycznych z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych. Praktyczne opanowanie wykorzystanie tablicy interaktywnej z użyciem tabletu bezprzewodowego 5 80 zł TRWA NABÓR