Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Cel kursu: Wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, właściwego zarządzania procesem kształcenia, planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, prowadzenia zajęć zgodnie ze specyfiką zawodu i aktualnymi tendencjami w tym zakresie.
Kurs jest organizowany za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Program kursu zgodny w wytycznymi.

Warunki uczestnictwa:
-dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego /lub

-świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie się nauczać/ lub

-tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie się nauczać.

 

Uzyskane kwalifikacje:
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Uwaga! Kurs przeznaczony jest również dla osób szkolących ratowników wodnych (Pismo MSW
nr DRIOL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014).

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Harmonogram zajęć:
22.02.2020-28.06.2020

Czas trwania: 150 godzin.

Cena: 1500 zł

 

Zapisz się już dziś.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Pliki do pobrania