Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nazwa kursu:

Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

 

Celem kursu:

wyposażenie słuchaczy w niezbędne umiejętności i wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki, prawa oświatodego i psychologii oraz metodyki nauczania przedmiotów zawodowych.

 

Czas trwania: 150h

 

Cena: 1500zł/os.

Rozpoczęcie kursu po skompletowaniu grupy minimum 10os.

 

Rozpoczęcie: sprawdź

 

Świadectwo: Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

 

Wymagane dokumnety:

- zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce oświatowej,

- cv,

- dokumnety potwierdzające wyksztalcenie,

- karta słuchacza kursu.

 

Zapraszamy do zapisów na kurs:)

Pliki do pobrania