Zapisy na studia podyplomowe
Trwa nabór

30.09.2020

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na studia podyplomowe.

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Instytutem Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych.

 

Nabór trwa 

 

Studia realizowane są w formie zdalnej (dla studentów ISP w 2020 roku organizowane są bezpłatne szkolenia indywidualne orz wsparcie z platformy e-learningowej). 

 

Szczególnie polecamy:

Andragogikę

Doradztwo zawodowe

Logopedię

Przygotowanie pedagogiczne

 

W ofercie również:

Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole

Integracja sensoryczna

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Edukacja włączająca

Edukacja i rehabilitacja osób z  niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

Socjoterapia

Resocjalizacja

Biologia w szkole

Chemia w szkole

Wiedza o społeczeństwie

Fizyka w szkole

Historia w szkole

Pedagogika sztuki - plastyka w szkole

...i wiele innych 

 

Pełny wykaz kierunków wraz z cennikiem znajduje się w plikach do pobrania.

 

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl

Procedura rekrutacji znajduje się w plikach do pobrania. 

Pliki do pobrania