Doradztwo zawodowe

OPIS STUDIÓW:

Uczestnicy studiów zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi psychofizjologicznych podstaw poradnictwa zawodowego oraz jego rolą i zastosowaniem w systemie oświatowym. Program studiów obejmuje również problematykę związaną z metodyką i narzędziami pracy doradcy zawodowego. Studia przygotowują do prowadzenia modułów zajęć edukacyjnych dotyczących preorientacji zawodowej uczniów, a także szkół ponadpodstawowych. Zakres przygotowania merytorycznego jest również zgodny z zakresem zadań doradcy zawodowego określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

CZAS TRWANIA:

3 semestry, studia w trybie niestacjonarnym

 

PROGRAM:

1. Struktura doradztwa zawodowego w Polsce

2. Biomedyczne podstawy rozwoju

3. Psychologia zdrowia i stresu zawodowego

4. Wybrane problemy psychologii komunikacji i z zarządzania personelem

5. Doradztwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych

6. Zawodoznawstwo

7. Socjologia edukacji i moralności

8. Doradztwo zawodowe dla osób bezrobotnych

9. Poradnictwo psych. pedagogiczne dla dzieci i młodzieży

10. Psychologia rozwoju dziecka

11. Metodologia badań w doradztwie zawodowym

12. Komputerowy system wspomagania doradcy zawodowego

13. Metodyka pracy szkolnego doradcy zawodowego

14. Wybrane zagadnienia z prawa i etyki zawodowej

15. Psychologia komunikacji

16. Planowanie kariery zawodowej

17. Praktyka zawodowa – 60 godz.

 

Czesne za semestr: 1000 zł (3 semestry)

Zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl