Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

28.08.2023

Pedagogika specjalna dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu pracujących z młodzieżą niepełnosprawną

Cel kursu: Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej i przygotowanie  do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.
Program kursu jest zgodny w wytycznymi.

Kurs organizowany jest za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.

Warunki uczestnictwa:
-dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego /lub

- świadectwo dojrzałości i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie się nauczać /lub

- tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie się nauczać oraz potwierdzenie zatrudnienia w placówce kształcenia specjalnego.

 

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie praktycznej nauki zawodu w placówkach specjalnych dla młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

 

Harmonogram zajęć:
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.

Czas trwania: 150 godzin.

Cena: 1200 zł

 

Zapisz się już dziś.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN), pokój nr 3 (parter)

tel. 32 603 77 26
fax. 32 603 77 61
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl