Wygrany projekt grantowy
Efektywna edukacja zdalna...

2.03.2023

 

 

Miło nam poinformować Państwa o wygranym projekcie grantowym pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 3.

 

Już niedługo będziemy mogli zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli.

Nasza oferta jest skierowana do nauczycieli szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia z terenu całej Polski.  

 

W ramach przedsięwzięcia Grantowego nauczyciele, którzy zostaną zrekrutowani, odbędą  cykl minimum 5 szkoleń z modułów wybranych przez siebie (2 moduły są obligatoryjne). Ponadto, będzie możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przebytych szkoleń.

 

Tematyka szkoleń:

 1.        Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej

 2.        Organizacja procesu kształcenia i wychowania

 3.        Metodyka nauczania zdalnego - moduł obligatoryjny 

 4.        Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej

 5.        Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej

 6.       Zintegrowana Platforma Edukacyjna - moduł obligatoryjny 

 7.        Zoom

 8.        Microsoft Teams

 9.        Google Meet

 10.        Multimedialne zasoby edukacyjne

 11.        Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej

 12.        Prawne aspekty edukacji zdalnej

 

Terminy szkoleń przewidziane są od marca do czerwca br.

Szkolenia są realizowane popołudniami, a konkretne terminy szkoleń są wyznaczane po określeniu tematów szkoleń w formularzu zgłoszeniowym.

Dla uczestników projektu grantowego przewidziane są również konsultacje indywidualne w ilości 4 godzin na osobę.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat ukończenia kursu (min. 5 zaświadczeń i jeden zbiorczy certyfikat).

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin uczestnictwa będzie dostępny w momencie podpisania umowy.

W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które nie uczestniczyły w tym projekcie (w fazie 1 lub 2).

 

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

 

 

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3

tel. 32/603-77-26

 

 

Zapraszamy