Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli - zapisy
Efektywna edukacja zdalna...

22.05.2023

 

 

Dzięki wygranemu projektowi grantowemu pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 3 CDUN Katowice zaprasza na bezpłatne szkolenia dla nauczycieli szkół i przedszkoli (ogólnodostępnych, integracyjnych, specjalnych i zawodowych) na wszystkich poziomach kształcenia z terenu całej Polski. 

Szkolenie szczególnie dedykujemy nauczycielom w trakcie awansu zawodowego.

 

W ramach przedsięwzięcia Grantowego nauczyciele, którzy zostaną zrekrutowani, odbędą  cykl minimum 5 szkoleń z modułów wybranych przez siebie (2 moduły są obligatoryjne). Ponadto będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji w ramach przebytych szkoleń.

To idealny wybór dla wszystkich nauczycieli. Szkolenie pozwoli nauczycielom przyswoić nowe umiejętności i technologie, które są niezbędne w dzisiejszej erze cyfrowej. Dzięki temu będą lepiej przygotowani do prowadzenia lekcji zdalnych oraz będą mogli wykorzystać wiedzę w celu uatrakcyjnienia zajęć na lekcjach stacjonarnych, czy też skorzystać z niej podczas przyszłych wyzwań edukacyjnych.

 • Podniesienie kompetencji cyfrowych — nauczanie zdalne wymaga od nauczycieli posiadania zaawansowanych umiejętności technologicznych, takich jak korzystanie z platform e-learningowych, narzędzi do wideo-konferencji i edytowania wideo. Szkolenia dla nauczycieli
  z efektywnej nauki zdalnej pozwoli im poznać te narzędzia oraz nauczyć ich efektywnego wykorzystywania.
 • Elastyczność – szkolenia dla nauczycieli są prowadzone online, co pozwoli nauczycielom na dostosowanie nauki do swojego harmonogramu. Uczestnictwo w szkoleniu nie wymaga obecności fizycznej w siedzibie CDUN’u, co pozwoli nauczycielom nauczyć się nowych umiejętności w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.
 • Wymiana doświadczeń — szkolenia dla nauczycieli z efektywnej nauki zdalnej umożliwiają nauczycielom wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Będą mogli porozmawiać o swoich wyzwaniach, problemach i sukcesach związanymi z nauczaniem zdalnym.
 • Przygotowanie do przyszłości – szkolenia pozwolą nauczycielom przygotować się do przyszłości edukacji, która będzie prawdopodobnie zawierała więcej elementów nauczania zdalnego.

Tematyka szkoleń:

 1. Psychospołeczne aspekty edukacji zdalnej
 2. Organizacja procesu kształcenia i wychowania
 3. Metodyka nauczania zdalnego - moduł obligatoryjny 
 4. Monitorowanie i ocenianie postępów uczniów w edukacji zdalnej
 5. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej
 6. Zintegrowana Platforma Edukacyjna - moduł obligatoryjny 
 7. Zoom
 8. Microsoft Teams
 9. Google Meet
 10. Multimedialne zasoby edukacyjne
 11. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej
 12. Prawne aspekty edukacji zdalnej

 Najważniejsze informacje

 • W szkoleniach mogą uczestniczyć tylko te osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych cyklach projektu (w fazie 1 lub 2).
 • Terminy szkoleń przewidziane są od marca do czerwca br.
 • Szkolenia są realizowane popołudniami, a konkretne terminy szkoleń są wyznaczane po określeniu przez uczestników tematów szkoleń w formularzu zgłoszeniowym.
 • Dla uczestników projektu grantowego przewidziane są konsultacje indywidualne w maksymalnej ilości 4 godzin na osobę.
 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu oraz certyfikat ukończenia kursu (min. 5 zaświadczeń i jeden zbiorczy certyfikat) wystawionych przez akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli.

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem znajduje się w plikach do pobrania.

 

">

 

Zapraszamy do kontaktu z nami:

      605 762 860 cdun@zdz.katowice.pl

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach

ul. Krasińskiego 2, pokój nr 3

tel. 32/603-77-26

 

Zapraszamy

Pliki do pobrania