Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Nasze wybrane kursy

CDUN jako akredytowana placówka doskonalenia nauczycieli organizuje m.in. specjalistyczne szkolenia, kursy kwalifikacyjne i doskonalące. Wydajemy zaświadczenia MEN i świadectwa kwalifikacyjne.
Naszymi Beneficjentami są:
szkoły, przedszkola, nauczyciele, rady pedagogiczne, oświatowa kadra kierownicza, firmy, pracownicy firm. Działamy na całym Śląsku.
Oferujemy
praktyczne, innowacyjne i dostosowane do Państwa potrzeb kursy, szkolenia, warsztaty, seminaria.
Nasze motto
: Wiedza, wysoka jakość, doświadczenie. Szkolimy z pasją.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

ul. Krasińskiego 2 , 40-952 Katowice (CDUN)

Aktualności Zobacz wszystkie »

Ochrona zdrowia psychicznego
TRWA NABÓR

14.01.2021

Metodyka nauczania programowania i robotyki
Trwa nabór

12.01.2021

Praca z uczniem trudnym i niezmotywowanym
TRWA NABÓR

11.01.2021

Metody aktywizujące - zastosowanie i modyfikacja
22.01.2021

10.01.2021

Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
04.02.2021

7.01.2021