Oferta kursowa - cdun

Kursy

Nazwa kursu Cel Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Nowoczesne metody kształcenia dorosłych

Sposób zakończenia kursu:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu po złożeniu egzaminu przed Komisją powołaną przez Prezesa ZDZ.
Podstawowym celem kursu jest nauczenie słuchaczy - wykładowców przygotowywania jednostek lekcyjnych, przeprowadzania zajęć z użyciem metod aktywizujących oraz sprawdzania efektywności szkolenia. 40 400 zł TRWA NABÓR
Cyberprzemoc - zjawisko i przeciwdziałanie Głównym celem szkoleń/warsztatów jest omówienie i przyswojenie wiedzy z zakresu zagrożeń cywilizacyjnych zwłaszcza cyberprzemocy.

Szkolenia/warsztaty skierowane są do następujących grup:

1. Kadry dydaktycznej - poruszają one tematykę prawidłowej konwersacji z ofiarą cyberprzemocy, jej świadkami a także sprawcą. Celem szkolenia jest nabycie przez słuchaczy wiedzy dot. mi.in.: analizowania powstałej niebezpiecznej sytuacji bądź potencjalnych zagrożeń i prawidłowego omówienia ich z klasą; działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania cyberprzemocy w szkole; stosowania procedur reagowania na cyberprzemoc w szkole.

2. Rodziców oraz uczniów - poruszają one tematykę związaną z zagrożeniami i pułapkami jakie mogą czekać na ich dzieci w internecie. Podczas warsztatów zostaną omówione symptomy uzależnienia od intenetu oraz zagrożenia jakie niosą za sobą hejt i stalking. Przedstawione będą aspekty prawne odpowiedzialności dorosłych i młodzieży oraz sposoby i metody zabezpieczeń w sieci.


Zajęcia w zależności od potrzeb będą prowadzone przez
doświadczonych psychologów i pedagogów, a także inne osoby zawodowo związane z tematyką przestępczości.

L. godzin dostosowana może zostać do potrzeb danej grupy słuchaczy.
5 140 zł TRWA NABÓR