Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie 300godz.
TRWA NABOR

25.01.2023

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Wymagania od kandydatów na kurs:

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowychokreślone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289), którzy po ukończeniu kursu uzyskają dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.świadectwo dojrzałości  i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będą nauczać

Informacja o kursie:

Uzyskanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

  • Ilość godzin: 300 godzin (nie krócej niż 10 miesięcy).
  • Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele.
  • Kurs będzie się odbywał zdalnie (zajęcia odbywać sie będą w wyznaczonych godzinach, w których należy uczestniczyć).  Niezbędne wymagania sprzętowe: komputer, internet, kamera, mikrofon lub telefon komórkowy.
  • Dodatkowo uczestnicy kursu będą mogli korzystać z platformy edukacyjnej, na której bedą dostępne wszystkie niezbędne do realizacji kursu materiały. 
  • Kurs jest organizowany za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty.
  • Absolwenci uzyskują świadectwo kursu kwalifikacyjnego (zgodnie z obowiązującymi przepisami).  

*Program kursu opracowany został na podstawie Ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego w zakresie wychowania do życia w rodzinie, zatwierdzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 9 września 2021 roku.

Jako akredytowany ośrodek doskonalenia nauczycieli możemy przeprowadzać kursy kwalifikacyjne.  

Podstawa prawna:

  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045).
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 1289).

Cena 2100 zł

Zapisz się już dziś!

Więcej informacji o kursie tutaj 

Zapraszany na nasz YOUTUBE:

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich w Katowicach
tel. 32 603 77 26
kom. 605 762 860
cdun@zdz.katowice.pl